Om

Vi som byggt webbplatsen

På den här sidan hittar du undersökningar gjorda av elever i årskurs 4-6 på Navet skola i Örebro. Undersökningarna är kopplade till det centrala innehåll i kursplanen vi läser om. Martin Frisén som är skapare till projektet ”Uppdrag Undersökning” har tillsammans med Martin Tesell skapat webbplatsen och är behjälpliga i elevernas projekt tillsammans med pedagogerna.

Sidans syfte

Syftet med webbsidan är att eleverna ska få göra sitt skolarbete publikt – ”viktigt på riktigt” och kunna få feedback och kommentarer från en större publik än endast läraren. Förhoppningen är att nå ut till en stor publik och att fler skolor än vi vill testa den här typen av projekt. Det finns med en flik som innehåller lärarhandledning för att göra sina egna ”Uppdrag Undersökning”-reportage. Under fliken finns även grafiska element att ladda ner och använda sig av.

Pedagogisk koppling

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Kopplingar till kursplanerna finns i ”Lärarhandledningen”

Upphovsrätt
Alla filmer på sidan lyder under cc-licens  (BY ND NC)
Grafiska element och lärarhandledning på sidan lyder under cc-licens (BY SA)
Elevernas produktioner skapas på egen hand och i eftertexterna anges vilka källor de använt.

Kommentarer
Kommentarer till filmerna och inläggen godkänns om den är relevant samt innehåller allmän och god samtalston.

Motivering till varför bidraget borde få pris i Webbstjärnan
Vi tycker att Uppdrag Undersökning är ett fantastiskt bra sätt för eleverna att få berätta sin historia och att skolarbetet blir viktigt på riktigt. Att få skapa något från idé till färdigt reportage med hjälp av modern teknik. Vi ser hur engagerade och motiverade alla elever är när de får ringa, boka möten, intervjua, samla in fakta, klippa ihop sin färdiga film och till sist publicera. Vi lär oss hur man kommenterar andras filmer och hur man bemöter kommentarer och på så sätt blir vi blir sjyssta nätanvändare. Genom att skapa ett eget filmreportage blir eleverna påtagligt medvetna om upphovsrätt.  Vi är även generösa och delar med oss av vår lärarhandledning samt grafiska element, så att alla som vill kan prova att göra Uppdrag Undersökning.

Vad har vi lärt oss av att bygga webbplatsen?

Förutom att vi lärt oss det praktiska arbetet med wordpress och att bygga upp, redigera och utveckla en webbsida har vi lärt oss vad man kan publicera och hur man kan publicera. Innan vi publicerar något måste vi lära oss om upphovsrätten, ta ställning till på vilket sätt det material vi lägger upp kan komma att påverka och påverkas av framtiden och även vad som kan vara intressant och väcka känslor hos framtida tittare. Under arbetet med projektet är eleverna delaktiga i sidan genom att skriva om sitt projekt, vad händer just nu? Vilka hinder har vi stött på? Hur går vi vidare osv. När våra produktioner blir publicerade jobbar vi med feedback, dels genom att ge feedback till varandra men också genom att prata om feedback och ta emot feedback från tittare utifrån.

Navet skola 2017
http://www.orebro.se/navet

Uppdrag undersökning
Twitter: @uppdragu
#uppdragu

Martin Frisén
martin.frisen@orebro.se
Twitter: @mafri24

Martin Tesell
martin.tesell@orebro.se
Twitter: @martintesell